Αιτήσεις στο loipoepikouriko.moh.gov.gr για προσλήψεις επικουρικού προσωπικού

skillfit_logo_χαρακτηριστική εικόνα

Άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων για τις προσλήψεις του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού στην ιστοσελίδα loipoepikouriko.moh.gov.gr.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι για μια από τις θέσεις επικουρικού προσωπικού για νοσοκομεία αλλά και ευρύτερα τους φορείς της δημόσιας υγείας, καθώς ενεργοποιήθηκε η σχετική εφαρμογή στην ιστοσελίδα loipoepikouriko.moh.gov.gr.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από το Υπουργείο Υγείας, ο αριθμός των εγκεκριμένων προσλήψεων αφορούν, μεταξύ άλλων, 1500 θέσεις λοιπού προσωπικού διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, με την πλειοψηφία να αντιστοιχεί σε νοσηλευτικό προσωπικό.

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή θα είναι ανοιχτή για την κατάθεση αιτήσεων έως και τις 15 Μαρτίου 2020 24:00. «Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να καταθέσουν την αίτησή τους για διευκόλυνση τους θα πρέπει να διαβάσουν τις νέες Οδηγίες και τα σχετικά έγγραφα που βρίσκονται αναρτημένα στο σημείο «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης», διότι περιέχουν αλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες εφαρμογές της διαδικασίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα.

Τη διαδικασία ξεκλείδωσε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που εκδόθηκε στις 5 Φεβρουαρίου. Η ΚΥΑ προέβλεπε την έγκριση για τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού οι δημόσιοι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) που εποπτεύονται από τις Δ.Υ.ΠΕ. (νοσοκομεία και φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας) οι Δ.Υ.ΠΕ, το Ε.Κ.Α.Β, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ο Ε.Ο.Φ, το Ε.Κ.Ε.Α, το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», ο Ο.Κ.Α.Ν.Α., το Κ.Ε.Θ.Ε.Α., τα στρατιωτικά νοσοκομεία, το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΕΟΠΥΥ

Ο ΕΟΠΥΥ συμμετέχει στη διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού του Υπουργείου Υγείας, αναζητώντας 120 άτομα. Πάνω από τις μισές θέσεις αφορούν σε φαρμακοποιούς. Με απόφαση του προέδρου του Οργανισμού Β. Πλαγιαννάκου προσδιορίζεται ο αριθμός, οι ειδικότητες αλλά και η κατανομή των θέσεων, και γίνεται  λόγος για κάλυψη επιτακτικών αναγκών οι οποίες έχουν προκύψει στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΠΥ λόγω αποχώρησης, συνταξιοδότησης, θανάτου.

Πάνω από το 50% των θέσεων αφορά σε φαρμακοποιούς:

  • 6 Π.Ε. Φαρμακοποιών στη Διεύθυνση Φαρμάκου της Κεντρικής Υπηρεσίας
  • 20 Π.Ε. Φαρμακοποιών στη Διεύθυνση Φαρμάκου της Κεντρικής Υπηρεσίας -ΤΕΕΣ Ταύρος
  • 36 Π.Ε. Φαρμακοποιών στα ΠΕΔΙ της χώρας
  • 9 ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου σε ΠΕΔΙ

Οι υπόλοιπες θέσεις αφορούν σε 24 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού στην Κεντρική Υπηρεσία και τα ΠΕΔΙ, καθώς και 10 Διοικητικού -Λογιστικού, ενώ ο ΕΟΠΥΥ ζητάει δύο άτομα για προσωπικό ασφαλείας, έναν οδηγό και 2 ΥΕ Εργατών.

Πηγή: News4Health

Άλλα Άρθρα

Leave us a comment