ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (VOUCHER) ΗΛΙΚΙΑΣ 25-45 – 5000 ΘΕΣΕΙΣ

jobline-blog-9

Δύο νέες δράσεις αναμένονται σύντομα και αφορούν στην παροχή συμβουλευτικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο της πληροφορικής σε 5.000 ανέργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25 – 45 ετώνπτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει: 

 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής
 • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 120 – 200 ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας συνολικής διάρκειας 400 – 480 ωρών

Διάρκεια:

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης, θεωρητικής και πρακτικής άσκησης είναι 600 ώρες.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: Με βάση προηγούμενες δράσεις, εκτιμάται πως το εκπαιδευτικό επίδομα θα ανέρχεται στα 2.500 ευρώ.

Ο καταρτιζόμενος θα μπορεί να επιλέξει το αντικείμενο κατάρτισης. Ενδεικτικά η θεματολογία προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:

 • Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων
 • Διαχειριστής Δικτύων
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων
 • Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων
 • Τεχνικός ασφαλείας συστημάτων πληροφορικής
 • Σύμβουλος Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce Consultant) (έχουμε παρόμοια διαπίστευση “Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου”)
 • Ανάλυση Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)
 • Διαχειριστής Συστημάτων πληροφορικής.

Άλλα Άρθρα