ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ (VOUCHER) ΗΛΙΚΙΑΣ 30 – 49 ΕΤΩΝ, 10.000 ΘΕΣΕΙΣ

oaed

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Ανέργων (voucher) ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υπηρεσίες συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και αφορά 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30 – 49 ετών.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής
  • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 120 – 200 ωρών ανάλογα με την επιλεγόμενη ειδικότητα
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν
  • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 400 – 480 ωρών

Εκπαιδευτικό Επίδομα: Με βάση προηγούμενες δράσεις, εκτιμάται πως το εκπαιδευτικό επίδομα θα ανέρχεται στα 2.500 ευρώ.

Ο καταρτιζόμενος θα μπορεί να επιλέξει το αντικείμενο κατάρτισης. Ενδεικτικές ειδικότητες και κλάδοι που περιλαμβάνονται είναι οι πιο κάτω:

  • Ελασματουργικές εργασίες
  • Συγκολλήσεις και κοπή μετάλλων
  • Συντήρηση εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
  • Χειρισμός εργαλειομηχανών
  • Αισθητικοί/ Μακιγιέρ / τεχνίτες νυχιών

Αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα σύντομα.

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άλλα Άρθρα