Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων -ΛΑΕΚ

laek

Tα προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών και υλοποιούνται εκτός ωραρίου  εργασίας.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 200 ευρώ μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εργάζονται σε επιχειρήσεις που απασχολούν 1 έως 49 άτομα.

Τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις αποτελούν σημαντική ευκαιρία για επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Σε κάθε καταρτιζόμενο παρέχεται εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 200 ευρώ (καθαρά). Το επίδομα κατατίθεται στον τραπεζικό του λογαριασμό κατά την αποπληρωμή του προγράμματος με απευθείας κατάθεση από τον ΟΑΕΔ.

Άλλα Άρθρα