Δημιουργία συνοδευτικής επιστολής

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Η συνοδευτική επιστολή (ή επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος) αποτελεί σημαντικό στοιχείο της αίτησης του υποψήφιου για μια θέση εργασίας. Όπως και το βιογραφικό, έτσι και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να είναι σύντομη και περιεκτική, με έκταση το πολύ μια σελίδα. 

Πρέπει να δείχνει ότι αντιλαμβάνεται τα καθήκοντα της προσφερόμενης θέσης και τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση. 

Επιπλέον πρέπει να περιγράφει στοιχεία από την έως τώρα διαδρομή του που τον οδηγούν στην προσφερόμενη θέση εργασίας.

Δείτε ένα υπόδειγμα της δομής που πρέπει να έχει μια συνοδευτική επιστολή στο τέλος της σελίδας. 

Μην ξεχνάτε ότι σκοπός του βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής είναι να σας καλέσουν σε συνέντευξη. Εκεί θα έχετε δυνατότητα να αναπτύξετε πιο διεξοδικά τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες σας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Έχοντας δει πολλές αντίστοιχες επιστολές στη SkillFit θεωρούμε πως εκτός από το περιεχόμενο της επιστολής, εξίσου σημαντικό, αν όχι σημαντικότερο ρόλο έχουν η δομή της και η απουσία οποιονδήποτε ορθογραφικών ή γραμματικών ατελειών. Για το λόγο αυτό  για η σύνταξη μιας συνοδευτικής επιστολής χρειάζεται να αφιερώσετε σημαντικό χρόνο και να δείξετε τη δέουσα προσοχή. 

Όσα βιογραφικά ή επιστολές και αν έχετε στείλει, πρέπει να αντιμετωπίζετε την κάθε θέση ως ξεχωριστή και να δίνεται την προσοχή που απαιτείται κατά τη υποβολή μιας αίτησης.

Πολλοί υποψήφιοι εφαρμόζουν λανθασμένη στρατηγική κατά την αναζήτηση εργασίας. Μπορεί κάποιος να στέλνει συνεχώς επιστολές και βιογραφικά χωρίς να βρίσκει ανταπόκριση. Ο υποψήφιος θα πρέπει να δίνει ξεχωριστή προσοχή σε κάθε μια θέση εργασίας για την οποία ενδιαφέρεται και να περιμένει θετική ανταπόκριση. 

Αν όλα πάνε καλά σύντομα θα έχετε την πρώτη σας συνέντευξη. Δείτε ποια πράγματα πρέπει οπωσδήποτε να προσέξετε πριν και κατα τη διάρκεια της συνέντευξης