Σύνταξη βιογραφικού

Ένα σωστό βιογραφικό σημείωμα περιλαμβάνει συνοπτικά τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τα επιτεύγματα και τις εμπειρίες ενός ατόμου και δύναται να τροποποιείται ανάλογα με τη θέση για την οποία ενδιαφερόμαστε και τις περιοχές τις οποίες θέλουμε να εστιάσουμε.

Το βιογραφικό σημείωμα δημιουργεί την πρώτη εντύπωση και είναι σημαντικό να βρίσκεται τουλάχιστον πάνω από το μέσο όρο των βιογραφικών που θα λάβει ο εργοδότης. Η δομή και το περιεχόμενο συμβάλλουν στην δημιουργία θετικής ή αρνητικής πρώτης εικόνας.

Πολλοί υποψήφιοι δεν αφιερώνουν χρόνο για τη δημιουργία ενός βιογραφικού καθώς θεωρούν πως το πτυχίο ή το μεταπτυχιακό είναι τα σημαντικά στοιχεία για την εξασφάλιση μιας συνέντευξης με τον εργοδότη. Αυτό είναι η μισή αλήθεια καθώς σίγουρα τα θεμέλια στοιχεία ενός βιογραφικού είναι η εκπαίδευση και η εμπειρία αλλά η εικόνα ενός βιογραφικού φανερώνει στοιχεία όπως η προσοχή στην λεπτομέρεια, η μεθοδικότητα και το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. 

Τέλος, το βιογραφικό όταν φεύγει από εσάς μπορεί να ακολουθήσει πολλές διαδρομές, από το να μην το δει κανένας έως να φθάσει σε ένα γραφείο ευρέσεως εργασίας και να το δουν αρκετοί, ή ακόμα και να παραμείνει σε μια επιχείρηση για χρόνια. Είναι λοιπόν κάτι που χαρακτηρίζει τον αποστολέα του για αυτό και απαιτεί την προσοχή μας.

Μορφή αρχείου: Τα αρχεία που στέλνετε στον εργοδότη θα πρέπει να είναι σε μη επεξεργάσιμη μορφή, όπως είναι το αρχείο PDF. Η μετατροπή ενός αρχείου από Word σε PDF είναι εύκολη και γρήγορη. Δείτε εδώ πώς να μετατρέψετε ένα αρχείο σε PDF.

Europass: Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει ένα ενιαίο πρότυπο βιογραφικού σημειώματος (Europass). Έχει δημιουργήσει μάλιστα και σχετική ιστοσελίδα η οποία δημιουργεί αυτόματα για εσάς ένα βιογραφικό σημείωμα αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία που θέλετε να συμπεριλαμβάνονται. Στο αντίστοιχο κουμπί πιο κάτω μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τη συμπλήρωση του ευρωπαϊκού προτύπου. 

SkillFit: Στην Skillfit δημιουργήσαμε ένα πρότυπο βιογραφικό που ίσως σας βοηθήσει στη δημιουργία του δικού σας. Θυμηθείτε το βιογραφικό πρέπει να είναι συνοπτικό, όχι μεγαλύτερο από 2 σελίδες. Βρείτε το σχετικό κουμπί στο κάτω μέρος.

Συνοδευτική επιστολή: Είναι σημαντική, αναδεικνύει στοιχεία για τον υποψήφιο και δείχνει τη θέληση του για να εργαστεί στην επιχείρηση που προσφέρει τη θέση εργασίας. Δείτε τις συμβουλές μας για τη σύνταξη μιας συνοδευτικής επιστολής.