Μάγειρας και Βοηθός Μάγειρα – ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

This job has been Expired

Μάγειρας και Βοηθός Μάγειρα - ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

 • Αναρτήθηκε στις:16 Μαρτίου 2020
 • Προβολές 94

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας από το 2010 στοχεύει στην προαγωγή της υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της παροχής ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, πάντα με σεβασμό στην προσωπικότητα, αξιοπρέπεια και ασφάλεια των ασθενών. Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξής του, επιθυμεί να προσλάβει:

ΜΑΓΕΙΡΑ

(κωδ: ΜΑΓ_03/2020)

Εχει την ευθύνη για τη διαχείριση της αποθήκης και την οργάνωση του προσωπικού στη βάρδια, την προετοιμασία του μενού και τη διανομή του, με την τήρηση και την πλήρη εφαρμογή των απαιτήσεων του διεθνούς πρότυπου πιστοποίησης ISO 22000.

 Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων – Μαγειρικής Τέχνης
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε οργανωμένη κουζίνα, ξενοδοχείου/εταιρείας Catering με εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών
 • Πιστοποιητικό υγείας καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε ισχύ
 • Καλή γνώση των εφαρμογών του MS Office (Excel, Power Point, Word)
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Επιθυμητό το Πιστοποιητικό ΕΦΕΤ κατάρτισης στην Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων
 • Επιθυμητή η γνώση και εφαρμογή του ISO 22000

 

ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΑ

(κωδ: ΒΟΗ.ΜΑΓ_03/2020)

Αποτελεί βασικό συνεργάτη του μάγειρα για την καθημερινή λειτουργία της κουζίνας και τον αντικαθιστά κατά την απουσία του.

 Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων – Μαγειρικής Τέχνης
 • Πιστοποιητικό υγείας καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε ισχύ
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση των εφαρμογών του MS Office (Excel, Power Point, Word)
 • Επιθυμητό το Πιστοποιητικό ΕΦΕΤ κατάρτισης στην Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων
 • Επιθυμητή η γνώση και εφαρμογή του ISO 22000

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Αξιοπιστία και υπευθυνότητα
 • Επικοινωνία και ομαδικότητα
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγράμματος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις ή βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό της θέσης.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας παρέχει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δωρεάν παροχές υγείας για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του
 • Αριστες συνθήκες εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης